Ochrona przeciwpożarowa
- nadzór bezpieczeństwa
- bieżące kontrole
- instalacji hydrantowej
- instalacji tryskaczowej
- wentylacji pożarowej
- zasilania awaryjnego
- kontrole stanu drożności

więcej
BHP
- szkolenia BHP
- nadzór nad BHP w firmie
- szkolenia wstępne
  i okresowe BHP
- korespondencja PIP, ZUS
  i GUS
- opracowanie dokumentacji
- ocena ryzyka zawodowego
- dokumentacja powypadkowa
więcej
Ratownictwo Medyczne
- szkolenia medyczne
  w zakresie kwalifikowanej pp
- pierwsza pomoc
  przedmedyczna
- nadzór bezpieczeństwa
- pomoc 24h
- praca w najtrudniejszych
  warunkach

więcej

O FIRMIE

Szanowni Państwo!
Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę firmy ERGO-POŻ s.c. świadczącej profesjonalne usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Usługi przez nas oferowane świadczone są przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie spraw przeciwpożarowych
i bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadających wiedzę teoretyczną zdobytą na wyższej uczelni pożarniczej oraz uprawnienia wydane przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

Wierzymy, że nasza bogate doświadczenie oraz wiedza może stanowić dla Państwa bezstresowe rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu oraz zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny pracy, w dość skomplikowanej i niespójnej sytuacji prawnej jaka ma miejsce
w naszym kraju
O firmie | Ochrona przeciwpożarowa | BHP | Ratownictwo Medyczne | Szkolenia | Nasi Klienci | Kontakt | Kwalifikacje