Ratownictwo Medyczne


INFORMUJEMY IŻ NASZA FIRMA POSIADA UPRAWNIENIA OŚRODKA SZKOLENIA ORAZ DODATKOWO JEST WPISANA NA LISTĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO JAKO UPOWAŻNIONA DO SZKOLEŃ W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Posiadamy doświadczoną kadrę złożona z lekarzy (również systemu PRM), ratowników medycznych, psychologów wyposażoną w profesjonalny sprzęt medyczny.

  • Organizujemy zaplecze medyczne dla imprez masowych, takich jak zawody sportowe, imprezy plenerowe, koncerty muzyczne.
  • Proponujemy gotowe rozwiązania począwszy od planu zabezpieczenia do kompleksowej realizacji projektu przy zaangażowaniu własnego personelu
   i sprzętu.
  • Pomagamy i organizujemy Pracodawcy zabezpieczenie zakładu pracy w zakresie medycyny pracy.
  • Szkolimy pracowników w zakresie pierwszej pomocy.
  • Wyposażamy zakłady pracy w apteczki pierwszej pomocy.
  • Szkolimy pracowników do wypełniania zobowiązań wynikających z nowelizacji kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do zadań z pierwszej pomocy (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2009 r.).


O firmie | Ochrona przeciwpożarowa | BHP | Ratownictwo Medyczne | Szkolenia | Nasi Klienci | Kontakt | Kwalifikacje